Profil – Ung i Horten

Brand design / Profile

I dette prosjektet var vi underleverandør til vår samarbeidspartner, Hocus Focus Creative, som hadde ansvaret for leveransen ut mot oppdragsgiver Horten kommune. Vår jobb var å designe en logo / kjennemerke for tjenesten.

 

Case

«Ung i Horten» er et tilbud med formål om å bedre ungdomshelsen i Horten kommune. I tillegg til helsesøstre, jordmor og lege, kan ungdom møte ansatte fra Ungdomskontakten og psykolog fra Familiehuset. Ungdata-undersøkelsen viser at ungdom står overfor sammensatte utfordringer gjennom ungdomstiden. Ensomhet, forventningspress, seksualitet og prestasjonsangst utsetter ungdom for både fysiske og psykiske utfordringer.

 

Utforming

I nært samarbeid med oppdragsgiver og prosjektansvarlig (Hocus Focus) kom vi frem til en logo som både innholdt selve navnet på tjensten og samtidig var utformet som et tydelig symbol om kommunikasjon, nemlig en snakkeboble.

 

Film

Hocus Focus produserte en film i forbindelse med Ung i Horten prosjektet. Her involverte de ungdommen selv, både på ideplan og som referansegruppe.