Introfilm for nyansatte

Intern opplysningsfilm for Horten kommune

Lighthouse ble av Horten kommune invitert til å lage en introduksjonsfilm for nyansatte i kommunen. Filmen viser en reise mellom de 6 ulike kommunalområdene: administrasjonen, oppvekst, helse og velferd, kultur og samfunn, havnevesenet og teknisk. Målet er at nyansatte i kommunen skal få et godt innblikk i tilhørende enheter og oppgaver som utføres innen de ulike områdene.

Vi jobbet tett med administrasjonen, i forbindelse med ideutvikling og vinkling av film. Administrasjonssjef Ragnar Sundklakk beskrev det så fint: Horten kommune skal være en arbeidsgiver med “takhøyde” og hvor hver ansatt føler trygghet til å spørre eller si ifra til sin leder, eller til sine kollegaer. Filmen måtte gjenspeile denne kulturen, så istedenfor en byråkratisk presentasjon, ville vi lage en film med litt snært og humor. Og når man er så heldig å ha en mann ved navn Torgeir Lorentzen ansatt i kommunen (journalisten som er kjent for sin ordkunst og gode fremføringsevner) ble det fristende å invitere ham med på prosjektet som manusforfatter og programleder.

Administrasjonssjefen selv medvirker også i filmen, først som intevjuobjekt, deretter med sporty og humoristiske innslag i kulissene.

Filmen er utgitt i 2.utgaver: med og uten tekst.